ورود توسط

آشنایی با HIV

ویروس HIV به سیستم ایمنی بدن حمله میکند و اگر زود تشخیصی داده نشود ممکن است منجر به ایدز شود. کسانی که ناقل ویروس HIV هستند آن را تا آخر عمر دارند اما با مراقبت های پزشکی کنترل میشود. کسانی که درمان موثر HIV را دریافت میکنند به عمر طولانی و سالم خود و سلامت […]