آزمایشـگاه جهاد‌دانشگاهی شعبه‌ی وکیل آبـاد مشهد افتخار دارد کـه خـدمـات تخصصی تـوالی‌یابی و فلوسـایتومتری را با تعـرفه‌ی زیر به دانـشجویان و همکاران گرامی ارائه دهد.

همکار عزیز و ارجمند با سلام و احترام ضمن تشکر و قدردانی از همکاری شما با آزمایشگاه ژنتیک شعبه‌ی وکیل آباد جهاد دانشگاهی، به استحضار می رساند با توجه به افزایش قیمت مواد مصرفی، انجام خوانش های سکانس و فرگمنت از تاریخ اول بهمن‌ماه 1401 به شرح زیر خدمت همکاران محترم ارائه می گردد. جهت دریافت فرم درخواست توالی‌یابی و دریافت اطلاعات بیشتر با ایمیل jdv.order@gmail.com و یا شماره 05131997860 تماس حاصل نمائید.