مرکز خدمات تخصصی روانشناسی و مشاوره

شامل خدمات : استعداد یابی و رغبت سنجی ، روان درمانی کودک و نوجوان ، بازی درمانی ، فرزند پروری ، فرزند خواندگی

شامل خدمات : روان درمانی و مشاوره برای کلیه مسائل خلقی ، اظطرابی ، شخصیتی و روان تنی

(گرفتن نقشه مغزی ، ارتقا عملکرد ذهنی و درمان پیش فعالی )

شامل خدمات : مشاوره پیش از ازدواج ، مسائل ارتباطی ، زوج درمانی ، خانواده درمانی  ، مشکلات زناشویی و …

شامل خدمات : برنامه ریزی تحصیلی و شغلی ، کمک به حل چالش های تحصیلی و شغلی ، مهارت های تحصیلی ، بررسی الزامات رشته و شغل