نحوه‌ی مراجعه به نمونه‌ گیری:

مراجعینی که به صورت روزانه پذیرش و نمونه‌گیری می‌شوند

مراجعینی که پس از دریافت نوبت روزانه نسخه‌ی آنها پذیرش می‌گردد و در نهایت پس از تسویه حساب صندوق، قبض آزمایش‌ها را تحویل می‌گیرند  با در دست داشتن همین قبض به واحد نمونه‌گیری مراجعه نمایند تا راهنمایی‌های لازم و اخذ نمونه توسط همکاران نمونه‌گیری انجام گیرد.

مراجعه هر یک از بیماران در این طبقه به واحدهای نمونه گیری مختلف براساس جنس و سن فرد است. واحدهای شماره‌ی 21 و 22 و 23 مربوط به نمونه‌گیری آقایان است

کابین 19 مربوط به نمونه‌گیری اطفال می‌باشد و تمام وقت در اختیار والدین گرامی و فرزند دلبندشان خواهد بود.

واحدهای شماره 14 تا 18 نیز پذیرای خانم‌ها و نمونه‌گیری از آن ها می‌باشند.

ضمناً در سالن نمونه‌گیری یکی از کارشناسان فنی به صورت راهبر و راهنمای مراجعین حضور دارد تا در صورت نیاز به مراجعین این واحد خدماتی را ارائه دهد.

  • مراجعینی که نسخه آزمایش آنها قبلاً پذیرش شده :

این دسته از مراجعینی که به هر علت در روزی که نسخه آن ها پذیرش شده آزمایش را انجام نداده‌اند، با دردست داشتن قبض آزمایش به واحد نمونه گیری مراجعه نموده و با تحویل قبض به راهبر بخش نمونه گیری، به کابین نمونه گیری مورد نظر جهت اخذ نمونه راهنمایی می شوند.

  • نمونه‌گیری افراد با شرایط ویژه :

در صورتیکه هر یک از مراجعین به نمونه‌گیری، شرایط جسمانی مناسبی جهت مراجعه به داخل آزمایشگاه یا قسمت نمونه‌گیری نداشته باشند پس از هماهنگی همراه بیمار با مسئول نمونه‌گیری، یکی از نمونه‌گیرهای مجرب جهت اخذ نمونه به سالن پذیرش و یا درب آزمایشگاه مراجعه می‌نماید تا از بیمار در فضای پذیرش، طبقه‌ی همکف و یا در محل درب آزمایشگاه (داخل اتومبیل) نمونه‌گیری انجام گیرد.

  • نمونه‌گیری اورژانس :

مراجعین به نمونه‌گیری با شرایط ویژه، آزمایش با درخواست اورژانس از سوی پزشک معالج، شرایط جسمانی نامساعد، نمونه‌گیری نوزادان و اطفال به علت عدم تحمل گرسنگی و یا هر موردی که راهبر و مسئول نمونه‌گیری تشخیص بر شرایط استثنا و اورژانسی دهد، خارج از نوبت و به صورت اورژانسی نمونه‌گیری خواهند شد.

  • نمونه‌گیری خارج از آزمایشگاه :

در صورتیکه بنا بر هر علتی بیمار قادر به حضور در آزمایشگاه جهت اخذ نمونه نباشد، با هماهنگی قبلی خانواده بیمار با سوپروایزر، یکی از نمونه‌گیرهای مجرب به منزل بیمار جهت اخذ نمونه مراجعه می‌نماید. این امر جزء خدمات آزمایشگاه به مراجعین گرامی می‌باشد

توضیح: گاهی مراجعین نمونه آزمایش را خودشان در منزل تهیه می‌نمایند و لوله‌های آزمایش را به نمونه‌گیری تحویل می‌دهند. در این شرایط مراجعین پس از پذیرش به واحد نمونه‌گیری مراجعه نمایند و توضیحات لازم را همراه با ظروف و لوله‌های آزمایش تحویل بگیرند و پس از نمونه‌گیری در منزل سریعاً نمونه‌ها را باتوجه به توضیحات همکاران نمونه‌گیر به آزمایشگاه انتقال دهند. مناسب و کافی بودن نمونه باید توسط همکاران نمونه‌گیری و بخش فنی تائید گردد. در این صورت است که نمونه قابلیت انجام و گزارش جواب را توسط آزمایشگاه خواهد داشت..

  • نمونه‌گیری نوزادان و اطفال :

از آنجا که نمونه‌گیری نوزادان و اطفال در این آزمایشگاه جزء موارد دارای اولویت و اورژانسی محسوب می‌شود، لذا نمونه‌گیری اطفال به صورت مستقل و با فضایی مخصوص همراه با پرسنل باتجربه و آموزش دیده تمام وقت در اختیار مراجعین قرار دارد تا خارج از نوبت سایر مراجعین، این عزیزان نمونه‌گیری شوند.

  • دریافت ظرف آزمایش :
در برخی موارد نسخه آزمایش مراجعین گرامی پذیرش می‌ شود اما شرایط نمونه‌گیری را در همان روز ندارند. اگر در پرونده ی آن ها آزمایشی وجود داشته باشد که نیاز به اخذ ظرف ادرار، مدفوع، کیسه نوزادان، یا ادرار ۲۴ ساعته و … باشد، می‌توانند قبل از نمونه‌گیری با مراجعه به این واحد ظرف های مربوط به آزمایش خود را اخذ نمایند  و با توضیحات و راهنمایی‌های همکاران نمونه‌گیری در همان روز مراجعه برای انجام آزمایش خون، نمونه‌ی ادرار یا مدفوع  و… را با آرامش بیشتر در منزل جمع آوری نمایند و در نهایت آن را تحویل واحد مربوطه در آزمایشگاه دهند.