دریافت جواب آزمایش تنها با در دست داشتن قبض جوابدهی امکان پذیر است

جهت دریافت جواب به نکات ذیل توجه فرمایید

جواب آزمایش از تاریخ درج شده در قبض به بعد قابل دریافت است.

 تاریخ جوابدهی درج شده در قبض‌ها براساس برنامه‌ی کاری آزمایشگاه و آخرین آزمایش آماده شده در پرونده بیمار می‌باشد؛ در صورتیکه انجام آزمایش‌ها سریع‌تر از زمان درج شده باشد و پرونده بیمار کامل گردد به صورت اتوماتیک از سوی آزمایشگاه برای مراجعین پیامک آماده بودن جواب ارسال می‌گردد.

امکان دریافت نتایج با هماهنگی قبلی از طریق پیک، ایمیل، فکس و پست وجود دارد.

در حالات خاص، امکان دریافت جداگانه نتایج آماده بخشها قبل از موعد با نظر سوپروایزر و مسئول فنی وجود دارد.

جوابدهی اورژانس:

آزمایش‌هایی که از سوی آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت به صورت آزمایش‌های اورژانسی تعریف گردیده‌اند؛ از جمله این آزمایش‌ها: 

Beta HCG, S/E, Billirubin, Blood gas, Troponin, Amylase, Ca, D-Dimer, DigCr, UreaBSPTTPT, CK-MB, LDH, CPK, CBC, U/A, B.G

 جوابدهی VIP:

در صورتیکه هر یک از مراجعین درخواست آماده شدن نتایج آزمایش را زودتر از موعد مقرر داشته باشند از طریق هماهنگی قبلی با پرسنل جوابدهی و یا سوپروایزر آزمایشگاه زودترین زمان ممکن جهت دریافت نتایج برای ایشان مشخص خواهد شد. شرایط VIP روزانه تنها در مورد مراجعینی صادق خواهد بود که آزمایش‌های روتینی که در روال کاری هر روز قرار دارد را در نسخه داشته باشند.

قابل ذکر است که در آزمایشگاه جهاد دانشگاهی جهت بهبود کیفیت نتایج و رفاه حال مراجعین، اکثر آزمایش‌های تخصصی نیز به صورت روزانه انجام می شود.