راههای ارتباطی با ما

از طریق راههای زیر میتوانید به راحتی با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن تماس:

051-38540000
051-31997601

ایمیل :

info@jdmlabs.ir

آدرس :

مشهد-خیابان رازی غربی