به سامانه جواب دهی آنلاین مرکز تشخیص طبی، آسيب‌شناسي و ژنتيك جهاد دانشگاهی مشهد خوش آمدید
 
 

بيماران محترم مي توانند با در اختيار داشتن اطلاعات مندرج در قبض آزمايشگاه شامل شماره پذیرش و شماره اشتراک خود، جواب آزمايشات را مشاهده و دريافت كنند.

پزشکان محترم می توانند با در اختیار داشتن کد کاربری و کلمه عبور، نتایج آزمایشات بیماران خود را مشاهده کنند.

آزمایشگاههای محترم همکار می‌توانند با در اختیار داشتن کد کاربری و کلمه عبور، نتایج آزمایشات ارسالی خود را مشاهده کنند.

 
     

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content