برگزاری نهمین جلسه داخلی بخش نمونه گیری، 24-09-98

.

.

نهمین جلسه داخلی بخش نمونه گیری با حضور مسئول و پرسنل بخش نمونه گیری در اتاق کنترل کیفی آزمایشگاه برگزار شد. سرکار خانم حیدری مقدم، مسئول بخش نمونه گیری، نکات زیر را به همکاران یادآوری نمودند:

تکریم ارباب رجوع به عنوان یک اصل اساسی

توجیه کامل و آموزش بیمار در مواردی مثل ادرار، مدفوع، اسپرم و …. که بیمار باید خود نمونه را جمع آوری کند. 

همکاری درون بخشی به خصوص در ساعات اوج شلوغی آزمایشگاه

همکاری با دیگر بخشهای آزمایشگاه برای تسهیل امور

پیشنهاد جهت پیشگیری از وقوع مجدد چند مورد از موارد عدم انطباق 

دریافت مدارک یا اطلاعات مورد نیاز بخش فنی (شرح حال، سابقه، جواب سونوگرافی و …. در مورد برخی تستهای خاص

.ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: