برگزاری سمینار آموزشی کنترل کیفی، 31 خرداد 1398

.

.

در راستای سیاست سازمان جهاد دانشگاهی در ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده در آزمایشگاههای جهاد دانشگاهی، اولین جلسه از مجموعه سمینارهای آموزشی کنترل کیفی، در روز جمعه 31 خرداد 1398، با حضور پرسنل و مدیران آزمایشگاه شماره یک و شماره دو جهاد دانشگاهی، در سالن شورا سازمان مرکزی برگزار شد. 

در این جلسه کلیات مباحث کنترل کیفی از جمله: آموزش، ایمنی، تجهیزات، کنترل کیفی داخلی و کنترل کیفی خارجی تدریس شد. 

.

.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: