سمینار آموزشی مروری بر ویروسهای VZV و EBV

.

.

سمینار آموزشی مروری بر ویروسهای VZV و EBV با سخنرانی سرکار خانم جابری در روز شنبه 21 دی ماه برگزار شد. در این جلسه خانم جابری در مورد پاتوژنز، عوارض احتمالی، اپیدمیولوژی، تشخیص آزمایشگاهی، درمان و پیشگیری این دو ویروس صحبت کردند.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: