برگزاری سمینار آموزشی بیمه، 8 خرداد 1398

.

.

اولین جلسه آموزشی بیمه، 8 خرداد 1398 با حضور پرسنل بخشهای پذیرش و بیمه، با سخنرانی سرکار خانم نازدار در اتاق کنترل کیفی آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. در این جلسه آموزشی، خانم نازدار قوانین جدید بیمه را شرح داده و الزامات پذیرش نسخ بیمه را توضیح دادند. 

.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: