برگزاری دهمین جلسه داخلی بخش نمونه گیری، 24-10-98

.

.

دهمین جلسه داخلی بخش نمونه گیری آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی ساعت 12:30 روز دوشنبه 24 دی ماه در اتاق کنترل کیفی و با حضور مسئول بخش نمونه گیری خانم حیدری مقدم و همکاران بخش نمونه گیری برگزار شد. در ابتدای جلسه خانم حیدری مقدم دستورات مدیریت در مورد نمونه گیری را به همکاران ابلاغ کردند و در ادامه عدم انطباق های شایع بخش نمونه گیری را به همکاران یادآوری نموده و درخواست توجه بیشتر همکاران به این موارد را داشتند. سپس از همه همکاران درخواست شد چنانچه انتقاد و پیشنهادی در خصوص بخش نمونه گیری دارند مطرح نمایند. جلسه با ذکر صلوات پایان یافت.

.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: