برگزاری جلسه آموزشی کنترل کیفی، 14-07-1398

.

.

در راستای جلسات منظم آموزشی جهت ارتقا سطح کیفی خدمات ارائه شده در آزمایشگاه مرکزی جهاددانشگاهی، جلسه ارزیابی چک لیست جدید و مستندات کنترل کیفی، در روز یکشنبه، 14 مهر 1398، در مکان اتاق کنترل کیفی آزمایشگاه مرکزی و با حضور مدیر داخلی آزمایشگاه، مسئول کنترل کیفی، مسئول ایمنی و بهداشت، مسئول آموزش، مسئول عدم انطباق، مسئول بخش پذیرش و مسئول بخش نمونه گیری برگزار شد.

.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: