برگزاری یازدهمین جلسه داخلی بخش نمونه گیری، 30 بهمن 98

.

جلسه ماهانه داخلی بخش نمونه گیری با حضور جناب آقای دکتر قدسی (مدیر آزمایشگاه)، سرکار خانم شفائی (مسئول عدم انطباق)، سرکار خانم حیدری مقدم (مسئول بخش نمونه گیری) و کلیه همکاران نمونه گیر در اتاق کنترل کیفی آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر قدسی از زحمات بخش نمونه گیری تشکر کردند و علت حضور خود در جلسه را آگاهی از مشکلات بخش نمونه گیری ذکر کردند. در ادامه، سرکار خانم حیدری مقدم، مشکلاتی که همکاران نمونه گیر با آن مواجه هستند را مطرح کرده و از آقای دکتر قدسی خواهش کردند که در صورت امکان، این مشکلات و ایرادات را در اسرع وقت رفع نمایند. در ادامه جلسه، سرکار خانم شفائی از همکاری بخش نمونه گیری در کاهش موارد انطباق تشکر کرده و در مورد کلیات عدم انطباق، روشهای شناسایی عدم انطباق، علت اهمیت عدم انطباق، روش پیگیری و بررسی عدم انطباقها در آزمایشگاه مرکزی صحبت کردند و از همکاران خواستند که به عدم انطباق به عنوان روشی جهت بهبود سیستم نگاه کنند. ایشان چند مورد از عدم انطباقهای شایع بخش نمونه گیری را مطرح کرده و تبعات ناشی از این عدم انطباقها در کل آزمایشگاه را بیان نمودند. در ادامه جلسه سرکار خانم حیدری مقدم نکاتی را جهت بهبود روند نمونه گیری به همکاران یادآوری نمودند.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: