برگزاری هشتمین جلسه داخلی بخش پذیرش، 25-08-1398

.

.

طبق روال هر ماه، جلسه داخلی بخش پذیرش، با حضور مسئول و پرسنل بخش پذیرش در روز شنبه 25 آبان ماه، در اتاق کنترل کیفی آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. سرکار خانم فتحعلی مسئول بخش پذیرش، صورتجلسه ماه گذشته را مرور کرده و نقطه نظرات مدیریت و تیم تضمین کیفیت را به پرسنل بخش منتقل نمودند. ایشان در ادامه درباره برخی مسایل و مشکلات درون بخشی صحبت کرده و قوانین جدید بیمه به اطلاع همکاران رساندند. در ادامه جلسه، پرسنل بخش، مشکلات و مسایل حیطه کاری خود را با مسئول بخش درمیان گذاشتند. 

.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: