برگزاری شانزدهمین جلسه مسئولین بخشها، 27 بهمن 98

.

جلسه ماهانه مسئولین بخشهای آزمایشگاه مرکزی با حضور مدیر آزمایشگاه، جناب آقای دکتر قدسی، و مسئولین کلیه بخشهای اداری و فنی در محل اتاق کنترل کیفی آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر قدسی صحبت کوتاهی داشتند و در مورد برنامه ریزی جهت تعطیلات نوروز و چند مورد عدم انطباق توضیحاتی ارائه دادند. ایشان مجددا رعایت تکریم ارباب رجوع را به عنوان یک اصلی اساسی مطرح کردند. در ادامه جلسه سرکار خانم خلیلی فر، مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه، گزارشی از روند سیستم مدیریت کیفیت ارائه نمودند و سپس مسئولین بخشها، یک به یک مشکلات و سوالات خود را مطرح کردند. بعلت همکاری جناب آقای اسحاق نیا حتی در خارج از شیفت کاری با بخش HPLC و خانم خلیلی فر بعلت تلاش وپیگیری در زمینه کنترل کیفی بعنوان کارمند نمونه بهمن ماه انتخاب شدند. جلسه در ساعت 14 بعداز ظهربا ذکر صلوات به پایان رسید.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: