برگزاری سمینار آموزشی ماهانه، 12 بهمن 98

.

سمینار آموزشی ماهانه، با موضوع “کنترل کیفی، نیاز یا الزام”، با سخنرانی جناب آقای دکتر سزاوار در تاریخ 12 بهمن 98 در آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار شد. جناب آقای دکتر سزاوار تاریخچه پیدایش استانداردهای حرفه ای را مطرح کرده و در مورد استانداردهای ویژه مراکز بهداشت و درمان و به ویژه آزمایشگاه تشخیص طبی صحبت کردند. ایشان کاهش نقایص و خطاها، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش وابستگی سیستم به فرد، افزایش تعهد مدیران و پرسنل، بهبود مستمر، پایش مستمر سیستم، بالابردن سطح آموزش، جلوگیری از اتلاف زمان و مواد و هزینه های اضافی مربوط به ارزیابی های بیهوده به منظورفع نقایص، موازی کاری و درنتیجه ارتقاء بهره وری را به عنوان مزایای پیاده کردن سیستمهای مدیریت کیفیت مطرح فرمودند.

.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: