اهمیت سرویس دهی سریع و بدون خطا، باعث شده است که آزمایشگاه جهاد دانشگاهی از سیستم اتوماسیون آزمایشگاهی بسیار مجهز استفاده نماید. در این سیستم، فرایندهای پذیرش، نمونه گیری، انجام آزمایشات و انتقال جواب، به صورت خودکار و به وسیله سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری انجام می شود. در همین راستا، این مرکز دارای زیرساختهای بسیار مجهز سخت افزار، شبکه و نرم افزار بوده تا بتواند رسالت خود را به درستی به انجام برساند.  

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: