• بخش HPLC آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مجهز به چندین دستگاه با برندهای معتبر است.

  • در این بخش تست ویتامین D انجام می شود.

  • قبل از انجام آزمایش، صحت عملکرد دستگاه با نمونه کنترلی تجاری سنجیده شده و سپس نمونه بیماران به دستگاه داده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: