• بخش پذیرش آزمایشگاه جهاد دانشگاهی از چندین باجه پذیرش تشکیل شده است.

  • پرسنل این بخش با دقت و سرعت، اقدام به پذیرش مراجعین محترم آزمایشگاه می کنند.

  • پرسنل این بخش آگاهی لازم در مورد نسخ بیمه، بیمه تکمیلی و انواع بیمه های طرف قرارداد دارند.

  • بخش پذیرش به دستگاه نوبت دهی هوشمند مجهز است که مراجعین پس از دریافت نوبت، توسط سیستم مذکور فراخوانده شده و طبق نسخ مربوطه، آزمایش های آنها پذیرش می شوند.

  • تعداد زیاد باجه های پذیرش و سرعت عمل بالای پرسنل بخش، باعث شده است که سرعت پذیرش در آزمایشگاه بسیار بالا بوده و انتظار پذیرش به کمترین زمان ممکن کاهش یابد. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: