در بخش پاتولوژی آزمایشگاه جهاد دانشگاهی، کلیه نمونه های سیتوپاتولوژی به جز مغز استخوان پذیرش می شوند. نمونه های بافتی دریافت شده پس از پرلمان توسط دستگاه Tissue Processor، پاساژ بافتی داده شده و با دستگاه میکروتوم برش می خورد و وارد مرحله رنگ آمیری می شودمتخصصین پاتولوژی آزمایشگاه، لام های تهیه شده را بررسی کرده و نتیجه گزارش می شود. در صورت نیاز به بررسی بیشتر، رنگ آمیزی های اختصاصی انجام شده و نتایج، تایید نهایی می گردند

ایمونوهیستوشیمی یک مکمل رایج در پاتولوژی، جهت تشخیص مرفولوژی (شکل‌شناسی)، تحقیقات پاتولوژی و مطالعه فرآیند پاتوژنز بیماری‌ها می‌باشد. تفسیر مناسب یک سنجش ایمونوهیستوشیمی از اهمیت بالایی برخوردار است. آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی مشهد با بهره مندی از تجهیزات مناسب، اقدام به راه اندازی بخش تخصصی ایمونوهیستوشیمی در زمینه تشخیص و درمان تومور ها و سلول های سرطانی و ارائه تمام خدمات رنگ آمیزی ایمونو  برای کلیه مارکرها در جهت تحقق یکی از اهداف رسالت جهاددانشگاهی (ارائه بهترین نتیجه ممکن به پزشک و بیمار)، نموده است.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: