• در بخش ویروس شناسی آزمایشگاه جهاد دانشگاهی، آزمایشهای  HBV، HCV، HTLV1، HSV، CMV، HCV Genotype … انجام می شود. 

  • بخش مجهز به یک دستگاه ریل تایم با برند Rotorgene Q و یک دستگاه PCR با برند Eppendorf است. 

  • HLA typing  به روش PCR در این بخش انجام می شود (َA-B-DR-C-DQ) 

  • تست HPV Genotyping به روش PCR و هیبریداسیون انجام می شود. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: