*

در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی، کشت میکروبی همه مایعات بدن (خون، آسیت، پلور، مفصل، ادرار، و …)، کشت زخم و رنگ آمیزی های اختصاصی و آزمایش های تخصصی باکتری شناسی با استفاده از محیط های افتراقی و کیت های تخصصی انجام می شود.

* اهم فعالیت های بخش میکروب‌شناسی آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد:

  • تهیه و بکار گیری دستورالعمل‌های جامع روش انجام کار طبق آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و درمان

  • استفاده از دیسک‌های آنتی‌بیوتیک کارآمد و متنوع برای تعیین دقیق الگوی حساسیت سویه های میکروبی جداشده طبق استاندارد CLSI

  • تهیه و بکار گیری سوش‌های استاندارد باکتری‌های بیماری‌زا (سوش های ATCC) برای بهره‌مندی در تشخیص و برنامه‌های کنترل کیفی

  • تدوین برنامه‌ جامع کنترل کیفی مطابق با الزامات آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت و درمان، پایش، اجرای روزانه، هفتگی و ماهانه کنترل کیفی

  • شرکت و بروز رسانی مداوم برنامه‌های کنترل کیفی EQAP، بمنظور صحه‌گذاری بر روند تشخیص و کنترل کیفی بخش

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: