•  غربالگری سلامت جنین در سه ماهه اول بارداری، از آغاز هفته 11 تا پایان هفته 13 بارداری (13 هفته و 6 روز)  انجام می شود.
  • غربالگری سلامت جنین در سه ماهه دوم بارداری، از هفته 15 تا هفته 22 انجام می شود اما زمان بهینه آن هفته 16 تا 18 بارداری است. 
  •  امکان گزارش تست ترکیبی یا Integrated وجود دارد. 
  • آزمایش غربالگری سلامت جنین در باجه جدا و توسط فرد آموزش دیده پذیرش می شود. 
  •  بروشورهایی جهت آشنایی مادران باردار با تست غربالگری سلامت جنین تهیه شده است که در اختیار بیماران علاقه مند قرار می گیرد. 
  • نرم افزار غربالگری مورد استفاده در آزمایشگاه جهاد دانشگاهی Benetech و دستگاه مورد استفاده جهت اندازه گیری مارکرهای خونی دستگاه ایمولایت (دستگاه Close) است.
  • در ابتدای هر ران کاری سه نمونه سرم کنترل (بالا، پایین، نرمال) به دستگاه داده شده و جواب آنها در نرم افزار کنترل کیفی ثبت می شود. نتایج کنترل کیفی بر اساس قوانین وست گارد تفسیر شده و در صورت اطمینان از صحت جوابها، نمونه بیماران به دستگاه داده می شود. 
  • در هر ران کاری علاوه بر سرم کنترل، چند نمونه از ران کاری قبلی به دستگاه داده می شود تا از تکرارپذیری دستگاه اطمینان حاصل شود. 
  • MOM مارکرهای خونی بعد از انجام هر 100 نمونه به روز رسانی می شود. 
  • جوابهای غربالگری Positive و Intermediate مجددا در ران کاری بعد چک می شوند.
  • در مواردی که جواب بیمار Positive و یا Intermediate باشد به بیمار اطلاع داده می شود که جواب را به پزشک معالج نشان دهد. 
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: