• آزمایشگاه جهاد دانشگاهی طرف قرارداد بیمه های مختلف از جمله، تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح، بنیاد شهید، بیمه روستایی، بیمه سلامت و …. است.

  • در بخش بیمه آزمایشگاه، چند پرسنل آشنا با امور بیمه گری مشغول به فعالیت هستند که بعد از پذیرش بیماران؛ امور مربوط به بیمه آنها را انجام می دهند. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: