*

* در بخش ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاه جهاد دانشگاهی، بیش از 100 آزمایش مختلف با روشهای متنوع و متناسب با هر آزمایش، از جمله روشهای: الایزا، نفلومتری، الکتروفورز Capillary، کروماتوگرافی ستونی، بر روی نمونه های مختلف سرم، پلاسما و ادرار انجام می شود. 

* صحت کلیه تستهای این بخش با کنترلهای مثبت و منفی داخل کیت یا  کنترلهای تجاری موجود در بازار مورد تایید قرار می گیرد. 

* در صورت مثبت شدن برخی از آزمایشها از جمله تستهای ویروسی HIV، HTLV، HCV، آزمایش در روز کاری بعد مجددا تکرار می شود. 

* تست (HLA (B7, B8, B27, B5, B51, B52 در این بخش قابل انجام است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: